பொது இடத்தில் இஸ்லாமிய பெண்ணை பொது இடத்தில் இஸ்லாமிய பெண்ணை காணொளி எடுத்து அச்சுறுத்தும் சிங்களவர்காணொளி எடுத்து அச்சுறுத்தும் சிங்களவர் - Kathiravan - கதிரவன்

Breaking

Wednesday, February 5, 2020

பொது இடத்தில் இஸ்லாமிய பெண்ணை பொது இடத்தில் இஸ்லாமிய பெண்ணை காணொளி எடுத்து அச்சுறுத்தும் சிங்களவர்காணொளி எடுத்து அச்சுறுத்தும் சிங்களவர்

விற்பனை நிலையமொன்றிற்கு தனது  கலாச்சார ஆடையுடன் வந்த  இஸ்லாமிய பெண்ணை படம் பிடித்து அச்சுறுத்தும்  பேரினவாத சிங்களவர்.
சிங்கள மொழியில் உரையாடல் இடம்  பெற்றிருந்தாலும்  நடக்கும் பிரச்சனை மொழி தெரியாதவர்களும் விளங்கக்கூடியதாகவுள்ளது
Video Player
00:00
03:16